Аерофотознімання за допомогою БПЛА: як дрони допомагають громадам при розробці комплексних планів просторового розвитку

19.12.2022
Аерофотознімання за допомогою БПЛА: як дрони допомагають громадам при розробці комплексних планів просторового розвитку

Наслідком проведення реформи децентралізації в Україні стало виділення нової одиниці адміністративно-територіального устрою – територіальної громади (далі – ТГ). Це обумовило необхідність внесення відповідних змін до законодавчої бази для раціонального використання земельних ресурсів новостворених громад. 24 липня 2021 року набрав чинності Закон України № 711-IX щодо планування використання земель, яким було запроваджено комплексне планування розвитку територій ТГ. 

Комплексний план просторового розвитку території громади – це одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що розробляється з метою забезпечення їх сталого розвитку, фінансової стабільності та процвітання. 

Простими словами, це документ, що включає плани по перспективному використанню всієї території громади на основі аналізу її ресурсів та надає ТГ дієві механізми та інструменти управління її розвитком. Комплексний план забезпечує узгоджене прийняття рішень щодо цілісного просторового розвитку всіх населених пунктів ТГ як єдиної системи та вирішує у межах всієї громади питання, пов’язані з забезпеченням належного рівня життя мешканців, створення сприятливих умов для ведення місцевого бізнесу та залучення інвестицій, розвитку соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури.   

Так,  комплексний план просторового розвитку території громади включає в себе такі тематичні розділи: 

 • просторово-планувальна організація території;
 • землеустрій та землекористування;
 • ландшафтне планування;
 • обмеження у використанні земель;
 • функціональне зонування території територіальної громади;
 • забудова територій та господарська діяльність;
 • обслуговування населення;
 • транспортна мобільність та інфраструктура;
 • інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації;
 • охорона земель, інженерна підготовка та благоустрій території.

Комплексні плани просторового розвитку мають надати 1469 територіальним громадам України можливість визначити проблеми, загрози та пріоритети свого розвитку, а також збалансувати інтереси влади, бізнесу та самої громади. Очікується, що розробка цих документів зможе зупинити хаотичну забудову в регіонах та встановити чітке призначення кожної земельної ділянки, що належать ТГ. Розповідаємо, як зібрані за допомогою БпЛА дані аерофотознімання допомагають забезпечити громадам сталий розвиток та ефективне управління земельним банком. 

Навіщо громадам проводити оцифрування та візуалізацію своїх земель в рамках розробки комплексних планів просторового розвитку

Створення дієвих механізмів оцифрування та візуалізації земель ТГ – це можливість збільшити надходження до бюджету громади та забезпечити її сталий розвиток. Одним із перших етапів впровадження комплексного плану просторового розвитку є аудит всіх наявних ресурсів ТГ для забезпечення раціонального використання земельних ділянок, лісів та лісових угідь, водних ресурсів тощо. 

Облік всіх територій громади – необхідний крок для забезпечення їх перспективного використання та розвитку. Від того, наскільки правильно будуть визначені межі земельних ділянок, їх цільове призначення, права власності та користування, будуть залежати ефективність механізмів управління ресурсами громади, формування її позитивного іміджу та інвестиційної привабливості, а також економічне зростання, збільшення дохідної частини місцевих бюджетів, добробут мешканців та благоустрій територій тощо. 

Оскільки комплексний план просторового розвитку території територіальної громади є одночасно містобудівною документацією і документацією із землеустрою, його розробка надає можливість не тільки уникнути конфліктів між містобудівниками та землевпорядниками і більш раціонально використовувати земельні ділянки, а й змінювати їх цільове призначення відповідно до перспективного плану розвитку території громади. Так, це дозволить ТГ налагодити комунікацію, досягти відкритості та прозорості у розвитку своїх територій, встановити чітке розуміння обмежень у використанні земель, їх цінності та нормативної грошової оцінки землі, ефективно визначати ділянки для багатоповерхової забудови, розвитку промислової та комунальної інфраструктури тощо. 

Оцифрування та візуалізація земельного банку територіальних громад в рамках розробки комплексних планів просторового розвитку територій – запорука перетворення бачення щодо майбутнього ТГ в інструмент управління її розвитком. Зробити управління володіннями громади більш ефективним та раціональним, а сфери землеустрою та містобудування відкритими та прозорими, органам місцевого самоврядування дозволяють дані аерофотознімання, отримані за допомогою безпілотних літальних апаратів. 

Як дані, зібрані за допомогою БпЛА, допомагають ТГ забезпечити сталий розвиток та ефективне управління земельним банком

Аерофотознімання є одним з найбільш ефективних та продуктивних методів збору просторової інформації з поверхні Землі. Отримані за допомогою БпЛА цифрові дані стають основою для створення топографічних планів і карт, містобудівної документації, а також цифрових моделей місцевості та рельєфу. Аерофотознімання за допомогою БпЛА дозволяє охоплювати значні площі та отримувати знімки високої точності та якості для створення на їх основі деталізованих ортофотопланів земної поверхні. 

Так, БпЛА «Скіф» власної розробки Culver Aviation за одну зміну може облетіти територію до 1 500 га, а сучасна навігаційна система та камера з матрицею 61 МП дозволяють отримати точність в масштабі 1 см землі на 1 піксель у цифрових картах. Отримані за допомогою аерофотознімання дані дають можливість швидко отримати точну карту місцевості та населених пунктів у високій роздільній здатності та вичерпну інформацію про стан об’єктів і динаміку їх змін. 

Так, однією із складових розробки комплексних планів просторового розвитку територій ТГ є створення топографічних планів кількох масштабів: 

 • 1:10000 – для всієї території громади із відображенням окремих режимоутворюючих об’єктів;
 • 1:2000 – для території адміністративного центру ТГ та окремих населених пунктів;
 • 1:500 – для детальних планів окремих територій, в тому числі земельних ділянок.

Важливою перевагою використання дронів для отримання топографічних даних є їх здатність збирати інформацію навіть у важкодоступних місцях, коли традиційні методи вимірювань не працюють або їх надто складно реалізувати. Доступність використання БпЛА та оперативність отримання даних за їх допомогою дозволить керівництву ТГ вчасно реагувати на всі зміни та не просто мати в своєму розпорядженні актуальні дані про свої території, а надсучасний, зручний і інформативний цифровий інструмент управління громадою. 

Також отримана інформація може служити основою для створення тривимірних моделей для формування реальної картини місцевості та прийняття зважених управлінських рішень з управління територіями, проєктування комунікацій та планування розвитку інфраструктури регіону. Так, створення цифрових моделей рельєфу дозволяє аналізувати структуру землекористування та оптимізувати функціональне зонування територій з урахуванням їх ландшафтних особливостей. 

Отримані за допомогою БпЛА просторові дані про місцевість незамінні при проведенні інвентаризації земельних ділянок, оцінки наповненості земельного банку та створення на їх основі комплексних планів просторового розвитку територіальних громад. 

Можливості використання даних аерофотознімання за допомогою  дронів для територіальних громад: 

 • встановлення меж територіальної громади та населених пунктів;
 • інвентаризація земельних ділянок і об’єктів та актуалізація нормативної грошової оцінки, що є базою для оподаткування;
 • впорядкування меж земельних ділянок, моніторинг прав на нерухоме майно, визначення їх власників та землекористувачів;
 • візуалізація всіх володінь громад у вигляді цифрового або паперового звіту;
 • планування міської забудови та розбудови інфраструктури;
 • топографічне знімання місцевості під проєктування комунікацій, зведення та реконструкцію об’єктів;
 • управління земельним банком і об’єктами громади та надання їх в оренду користувачам за вигіднішими для громади умовами;
 • розробка генеральних планів населених пунктів;
 • планування просторового розвитку територіальної громади, формування її позитивного іміджу та інвестиційної привабливості;
 • аерофотофіксація руйнувань та збитків, завданих війною, та наслідків пожеж, техногенних аварій і природних стихійних лих.

Використання БпЛА дає ТГ можливість отримувати актуальні дані про земельний банк* та підвищувати ефективність управління земельними ресурсами на основі їх аналізу та впорядкування. Це дозволяє збільшувати надходження до місцевих бюджетів за рахунок виявлення неврахованого нерухомого майна та підвищення нормативної грошової оцінки землі, залучати інвестиції та забезпечувати сталий розвиток громади. 

Чому Culver Aviation

Ми спеціалізуємось на наданні послуг аерофотозйомки земної поверхні та моніторингу висотних об’єктів за допомогою безпілотників власної розробки та виробництва.

1. Повний цикл послуг аерофотозйомки — від збору інформації за допомогою БпЛА до її оцифрування, аналізу та підготовки звіту у визначеному замовником форматі. 

2. Виконуємо пілотні проєкти та масштабні дослідження на будь-яких площах в стислі терміни. Якщо техніка йде на обслуговування, в неї завжди є заміна.

3. Камери на наших безпілотниках роблять знімки земної поверхні в десятки разів якісніше за супутник, що дозволяє нам створювати ортофотоплани з точністю до 1 см на піксель. 

4. Інженери та конструктори власного R&D-відділу компанії постійно працюють над вдосконаленням наших безпілотників та створенням нових моделей. Також наші БпЛА можуть бути оснащені додатковим функціоналом відповідно до потреб замовників.

5. Наші спеціалісти мають великий досвід зі здійснення аерофотозйомки та постійно вдосконалюють свої навички керування дронами.   

6. За побажанням замовника ми можемо надавати дані у форматі тривимірних моделей, що швидко формує реальну картину стану об’єктів, зокрема історичних та культурних пам’яток. 

7. Наявність власного GIS-відділу дає нам можливість швидко обробляти дані знімання БпЛА та створювати на її основі ортофотоплани та 3D-моделі високої точності та якості.

Бажаєте дізнатись, як авіамоніторинг може допомогти із вирішенням задач вашої громади? Будь ласка, телефонуйте за номером 0 800 351 709.

*за умови відкритого доступу до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно